Sjukvårdsregion Mellansverige

I sjukvårdsregionen samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet och på så sätt bidra till en god hälsa. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bättre och mer effektiva sätt.

I oktober 2020 beslutade Samverkansnämnden för dåvarande Uppsala Örebro sjukvårdsregion att byta namn till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det är en tydligare beskrivning av de sju regioner som ingår. Sjukvårdsregion Mellansverige är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige.

Avtal om sjukvårdsregional samverkan är beslutat av Samverkansnämnden som leder arbetet i sjukvårdsregionen.

Sjukvårdsregion Mellansverige består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Sjukvårdsregionen samverkar kring fyra fokusområden: verksamhet och utveckling, kunskapsstyrning, utbildning och kompetensförsörjning, samt digitalisering och e-hälsa.

 • 2022-05-27 08:50
  Vårmöte 2022 – Kunskapsstyrning Mellansverige
  info
 • 2021-05-24 15:14
  Utvecklingen av Covid-19 i sjukvårdsregionen
  info
 • 2021-02-26 16:28
  Samverkansnämndens beslut
  info
Login