Verksamhetschefsgrupp

Anestesi och intensivvård

Verksamhetschefsgrupp för Anestesi och intensivvård ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

Håkan Scheer, Region Västmanland, Ordförande
Suzanne Odeberg Wernerman, Region Uppsala
Torbjörn Roos, Region Dalarna
Johnny Hillgren, Region Gävleborg
Jesper Sperber och Malin Tegerup, Region Sörmland
Karl Silvhamn, Region Värmland
Åsa Nordesjö Eriksson, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Login