Verksamhetschefsgrupp

Anestesi och intensivvård

Verksamhetschefsgruppen för Anestesi och intensivvård ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

Håkan Scheer, Region Västmanland, ordförande
Suzanne Odeberg Wernerman, Region Uppsala
Torbjörn Roos, Region Dalarna
Johnny Hillgren, Region Gävleborg
Jesper Sperber och Malin Tegerup, Region Sörmland
Karl Silvhamn, Region Värmland
Åsa Nordesjö Eriksson, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Login