Gemensamt finansierade verksamheter

Arbets- och Miljömedicinska kliniker

Det finns två enheter inom sjukvårdsregionen där regionerna samverkar inom arbets- och miljömedicin.
Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro är region Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro läns gemensamma resurs och Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är region Dalarnas, Gävleborgs och Uppsalas gemensamma resurs.

Kontaktpersoner
Uppsala
Teresia Nyman, Verksamhetschef

Örebro
Marcus Strömgren, Verksamhetschef

Länkar
Arbets- och miljömedicin i Uppsala
Arbets- och miljömedicin i Örebro

Login