Sjukvårdsregionalt programområde

Barn och ungdomars hälsa

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Barn- och ungdomars hälsa i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtyaXN0aW4ubGluZGJsb21AcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LcmlzdGluIExpbmRibG9tPC9hPg==, Region Dalarna Ordförande
Anders Grawé, Region Dalarna
Sofia Arwehed, Region Gävleborg
Diana Bornstein, Region Sörmland
Klas Ekström, Region Uppsala
Erik Norman, Region Uppsala
Elisabet Gustafson, Region Uppsala
Staffan Skogar, Region Värmland
Åsa Hedblom, Region Västmanland
Anna Olivecrona, Region Örebro
Elisabeth Kantor, Enköpings kommun
Marina Lundquist, Örebro kommun

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBlci1vbG92Lmd1c3RhZnNzb25AcmVnaW9uc29ybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+UGVyLU9sb3YgR3VzdGFmc3NvbjwvYT4=, Region Sörmland

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Barnsjukvård

Minnesanteckningar

Dokument

Login