Gemensamt finansierade verksamheter

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) verkar för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot de särskilda behov som är betingade av sällsyntheten. Utgångspunkten för allt arbete är patientens perspektiv.
På regeringens uppdrag inrättades en nationell funktion för sällsynta diagnoser (NFSD). Enligt den nationella strategin ska sjukvårdsregionerna bygga upp centrum för sällsynta diagnoser, CSD. I Sjukvårdsregion Mellansverige drivs verksamheten av  Akademiska sjukhuset, Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro.
På EU-nivå definieras en diagnos som sällsynt då den drabbar färre än 5/10000, och ger en funktionsnedsättning.

CSD:s samordnare har en koordinerande roll för centrats alla funktioner. Detta innebär bland annat att lotsa olika vårdaktörer, patienter och dess anhöriga till expertteamen både regionalt och nationellt, och att underlätta kontakterna dem emellan. Samordnaren samarbetar med patientföreningar och andra samhällsaktörer.

Kontaktpersoner
Uppsala:
Aggeliki Savvidou Levinsson
Biträdande centrumledare och samordnare
leg. specialistsjuksköterska
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhbGxzeW50YWRpYWdub3NlckBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnNhbGxzeW50YWRpYWdub3NlckBha2FkZW1pc2thLnNlPC9hPg==
018-611 11 34

Örebro:
Marcus Folkö Muntzing
Samordnare leg. sjuksköterska
072-1424050

Gävleborg:
Åsa Strid Winholm
Samordnare, leg sjuksköterska
072-534 11 24
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNzZEByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Y3NkQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZTwvYT4=

Länkar
Centrum för sällsynta diagnoser

Login