Covid-19 och utveckling i sjukvårdsregionen

Nationell information hittas bland annat på Folkhälsomyndighetens webbplats, skr.se samt på 1177.se.

De sju regioner som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige presenterar lokal information och statistik på sina webbplatser. Länkar från respektive regionnamn. Bilden under länkarna visar utvecklingen av antalet inneliggande IVA-patienter med Covid-19 i de olika regionerna sedan pandemins start.

Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Region Örebro län

Login