Digitalisering och e-hälsa

Regionerna samverkar för att ta till vara på möjligheterna med digitalisering och e-hälsa samt för att öka informationssäkerheten genom att bland annat samverka vid incidenter, skydd av IT-strukturer och upphandlingar av IT-system.
Samverkan sker också i arbetet med framtidens vårdinformationssystem.

Login