Gemensamt finansierade verksamheter

Forum Mellansverige

Forskningsrådet ska bidra till ökad forskningssamverkan och kunskapsutvecklingen inom kliniskt angelägna områden och bidra till en forskning med hög kvalitet och relevans för regionens hälso- och sjukvård. För att ytterligare stödja klinisk forskning har Forum Mellansverige bildats, en regional nod för samordning av kliniska studier inom det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige.  Forum Mellansverige är en del av Forskningsrådet och i denna samverkan har sju lokala noder bildats för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens ingående regioner.

Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhdHJpYy5hbWNvZmZAdWNyLnV1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPlBhdHJpYyBBbWNvZmY8L2E+, Föreståndare

Länkar
Forum MellansverigeLogin