Gemensamt finansierade verksamheter

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är en sjukvårdsregional nod för samordning av kliniska studier.
Noden stödjer och samverkar med alla aktörer involverade i kliniska studier i sjukvårdsregionen och arbetar med att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier och öka studiekvaliteten. En studieförfrågan når ut till flera kliniker, prövare och patienter i hela sjukvårdsregionen samtidigt. Inför genomförande av kliniska studier ges hjälp inom utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning. Forum Uppsala-Örebro sammanställer även statistik över pågående studier i sjukvårdsregionen och underlättar framtida insamling av data. Målet är att öka antalet kliniska studier i sjukvårdsregionen.
Forum Uppsala-Örebro är en del av Kliniska studier Sverige som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhdHJpYy5hbWNvZmZAdWNyLnV1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPlBhdHJpYyBBbWNvZmY8L2E+, Föreståndare

Länkar
Forum Uppsala-ÖrebroLogin