Gemensamt finansierade verksamheter

Sjukvårdsregionen samarbetar kring verksamheter som bedöms lämpliga att driva sjukvårdsregionalt med gemensam finansiering av alla eller av några av de sju regionerna.

Sjukvårdsregionalt gemensamt finansierade verksamheter:

Login