HTA-verksamhet

HTA-enheten genomför systematiska sammanställningar av kunskapsunderlag utifrån aktuella frågeställningar i sjukvårdsregionen. Enheten leds av ett sjukvårdsregionalt HTA-råd, där ingår en representant från samtliga regioner i sjukvårdsregionen och två representanter från HTA-enheten CAMTÖ (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län).

Medlemmarna i HTA-rådet ansvarar för att fånga upp aktuella områden där behov av systematisk kunskapssammanställning finns och att prioritera bland dessa. För att kunna genomföra kunskapssammanställningar ansvarar HTA-rådets medlemmar för att inom respektive region vid behov rekrytera medarbetare med specialkunskap inom specifika områden. På så sätt kan nya aktiviteter och kunskapsunderlag skapas.

HTA står för Health Technology Assessment och är ett globalt använt begrepp för utvärdering av metoder, vård- och teknikrelaterade processer, procedurer och tillämpningar inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Kontaktpersoner
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVtZWxpZS5jb25kZW4ubWVsbGdyZW5AcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1lbGllIENvbmTDqW48L2E+, Region Västmanland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtqZWxsb2xhLmVuZ21hbkBkbGwuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+S2plbGwgT2xhIEVuZ21hbjwvYT4=, Region Sörmland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVscmlrYS5wZWxsYXNAcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5VbHJpa2EgUGVsbGFzPC9hPg==, Region Dalarna
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlhLnN0YWxoYW1tYXJAcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgU3TDpWxoYW1tYXI8L2E+, Region Värmland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLnN1bmRzdHJvbUBtZWRzY2kudXUuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Sm9oYW4gU3VuZHN0csO2bTwvYT4=, Region Uppsala
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkV2YS5zdmluZ0ByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RXZhIFN2aW5nPC9hPg==, Region Gävleborg
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthdGFyaW5hLnN6dGFuaXN6bGF2QHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LYXRhcmluYSBTenRhbmlzemxhdjwvYT4=, Region Örebro län

Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxvdWlzZS5vbHNzb25AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkxvdWlzZSBPbHNzb248L2E+, Enhetschef CAMTÖ

Login