Mötesplan 2023

Ta del av mötesplanen för 2023 som omfattar möten i Samverkansnämnden och dess arbetsutskott, regiondirektörsgruppen, ledningsgruppen samt för Samverkansnämndens kansli.

Hela mötesplanen för 2023

Login