Sjukvårdsregionen i nyhetsbrev om kunskapsstyrning

Länkar till anmälan för webbinarier, rapport om vårdförlopp och aktuella remisser och mycket mer hittar du i senaste nationella nyhetsbrevet från systemet för kunskapsstyrning. Från sjukvårdsregion Mellansverige sändes nyligen ett webbinarium om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt. Länk till det finns i nyhetsbrevet, precis som en artikel om Region Dalarnas trafikljusmodell som används i arbetet med vårdförlopp och anmälningsinformation till webbinarium vårdförlopp om kognitiv svikt 20 maj.

Nyhetsbrev april kunskapsstyrningvard.se

Login