Samverkansnämndens beslut

Här på sjukvårdsregionens webbplats finns handlingar från Samverkansnämndens möten Protokoll och handlingar Samverkansnämnden. Exempelvis beslutades aktivitetsplan för 2021 på senaste mötet 19 februari. Planen innehåller mål från sjukvårdsregion Mellansveriges fyra olika fokusområden. Bland annat att kunskapsstyrningen med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska följa den nationella inriktningen, stödja nationell inriktning av nivåstrukturering, stödja utveckling av sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd, samt utveckla it-samarbetet.  

Login