Ny webb ska stödja kunskapsbaserad vård

Webbplatsen kunskapsstyrningvard.se ska underlätta kommunikationen på nationell nivå i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper på nationell nivå kan nu berätta om sitt arbete där.

Utöver information om nationella grupper innehåller webben information om kunskapsstyrningssystemet samt stöd, verktyg och relevanta källor inom kunskapsstyrningens tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.
Läs mer på nya webben

Login