Sjukvårdsregional arbetsgrupp för palliativ vård

Syftet med den sjukvårdsregionala arbetsgruppen (RAG) palliativ vård är att vara expertgrupp till RPO äldres hälsa och palliativ vård och RPO cancersjukdomar, samt bistå programområdena med kunskap och förslag på förbättringsåtgärder inom sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdraget kan innefatta:
1. Fördjupad analys av aktuellt område.
2. Identifiera oönskade variationer/bristande kvalitet inom sjukvårdsregionen och ge förslag på förbättringsåtgärder.
3. Stödja och vid behov samordna aktiviteter för förbättringar.
4. Arbetsgruppen ska arbeta nära med sjukvårdsregionens företrädare inom den permanenta NAG palliativ vård.

Uppdragsbeskrivning för RAG palliativ vård  (PDF, nytt fönster)

Representanter


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen


Länkar
RPO äldres hälsa och palliativ vård
RPO cancersjukdomar

Dokument

Login