Politiska viljeinritningar

Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och utgör Samverkansnämndens rekommendation till regionerna.

Viljeinriktningarna har som syfte att bidra till en merlikvärdig vård inom sjukvårdsregionen och till att vara ytterligare stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar.
De enskilda regionerna förväntas ta in rekommendationerna i budget- och planeringsprocesserna. Den politiskaviljeinriktningen beskriver också de områden som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig för ett regionalt samspel.

Logga in