Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige

Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige är ett av sex regionala vårdkompetensråd och har skapats för att stärka samarbetet på lokal, regional och nationell nivå. De regionala vårdkompetensråden utgår från sjukvårdsregionernas geografi. Rådet omfattar verksamheter i länen Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

De regionala råden är förlängda delar av nationella vårdkompetensrådet, vilket är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården. Nationella vårdkompetensrådet inriktar sitt arbete mot yrken som kräver högskoleutbildning.

Socialstyrelsen har i uppdrag att analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor. En viktig del av arbetet i det nationella vårdkompetensrådet är att stödja och föra en dialog med verksamheterna på den regionala nivån, genom exemepelvis vårdkompetensrådet Mellansverige.

Uppdragsbeskrivning Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige

Länkar
Nationella vårdkompetensrådet
Deltagande regioner, kommuner och lärosäten.

Login