Gemensamt finansierade verksamheter

Regionalt cancercentrum Mellansverige

Regionalt cancercentrum, RCC, har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancervården i Sjukvårdsregion Mellansverige. Målet är bland annat att förbättra behandling och omhändertagande av cancerpatienter, samt att förbättra möjligheterna att upptäcka cancer tidigare. RCC arbetar för ett ökat patientinflytande i cancersjukvården, där utgångspunkten är patientens behov.

Ledningsorganisationen utgörs av en styrgrupp med representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen samt en exekutiv chefsfunktion. Patientföreträdare ska bilda en referensgrupp och ingå i organisationen. Även två företrädare för akademisk forskning ska ingå i organisationen, med hänsyn till vikten av samarbete mellan forskning och verksamhet.

Styrgrupp för Regionalt cancercentrum är tillika sjukvårdsregionalt programområde


Kontaktpersoner
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Gustav Ekbäck, ordförande styrgrupp RCC

Regionalt cancercentrum Mellansverige

Login