Gemensamt finansierade verksamheter

Sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska

Sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska, REGDAL och REGDAS, har i uppdrag att informera och undervisa vårdpersonal vid sjukvårdsregionernas sjukhus kring frågor om organdonation, för att i förekommande fall organ kan tas tillvara för transplantation. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Nationellt donationscentrum, Socialstyrelsen och sjukvårdsregionens transplantationskoordinatorer, samt med de transplanterande klinikerna.

Kontaktperson
Göran Mossberg, sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare
Caroline Olofsson, sjukvårdsregionalt donationsansvarig sjuksköterska

Länkar
Socialstyrelsen- Donationscentrum
LivsviktigtLogin