Gemensamt finansierade verksamheter

Sjukvårdsregionala Forskningsrådet

Sjukvårdsregionala forskningsrådet är ett avtalsbaserat samarbete för klinisk forskning inom Regionerna i Uppsala, Örebro län, Sörmland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborgs län.

Forskningsrådet ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom regionen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Forskningsrådet ska bidra till ökad forskningssamverkan och kunskapsutvecklingen inom kliniskt angelägna områden och bidra till en forskning med hög kvalitet och relevans för regionens hälso- och sjukvård. För att ytterligare stödja kliniskforskning har Sjukvårdsregional nod inrättats inom Forskningsrådet. Som en del i detta arbete har lokala noder bildats för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens ingående regioner.

Ansökan om projektmedel

Startstöd kan du ansöka om löpande under året.
Projektmedel utlyses årligen mellan 15 augusti och 15 september.
Alla ansökningar av medel sker i Researchweb, klicka här.

Login