Regiondirektörsgruppen

Regiondirektörsgruppen ansvarar för struktur och regionövergripande samverkan över regiongränserna och stödjer ledningsgruppen i att skapa övergripande förutsättningar för att sjukvårdsregionens ambitioner och överenskommelser implementeras i respektive region.
Gruppen fastställer uppdrag för ledningsgruppen, ekonomidirektörsgrupp och HR-direktörsgrupp, samt utser ordförande och vice ordförande i grupperna.
Ordförande i regiondirektörsgruppen arbetsleder den administrativa chefen och deltar i arbetsutskottets möten
Gruppen deltar på samverkansnämndens möten

Representanter

Rickard Simonsson, Region Örebro, ordförande
Anders Åhlund, Region Västmanland
Peter Bäckstrand, Region Värmland
Johan von Knorring, Region Uppsala
Jan Grönlund, Region Sörmland
Göran Angergård, Region Gävleborg
Karin Stikå Mjöberg, Region Dalarna

Login