Gemensamt finansierade verksamheter

Regional transfusionsmedicin

Sektion för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) vid Akademiska sjukhuset ger specialiststöd för blodverksamheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland. Stödet innebär att blodcentralerna i regionerna kan följa kraven i Förordningen 2006:497 om blodsäkerhet, och har medicinsk ansvarig enligt SOSFS 2009:28 och sakkunnig person enligt LVFS 2006:16, och följer kraven enligt HSLF-FS 2018:35.


Kontaktpersoner
Marja-Kaisa Auvinen, tf verksamhetschef Akademiska Laboratoriet,
Sektionschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helena Löf
Regionsamordnare
Hemoterapi
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cecilia Lepp
Regionsamordnare
Immunhematologi
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Länkar
Akademiska sjukhuset Transfusionsmedicin
Dokument
Verksamhetsberättelse 2019

Login