Utbildning och kompetensförsörjning

Regionerna samverkar kring utbildning och kompetensutveckling med syfte att underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning och förstärka påverkan på sjukvårdsregionens lärosäten vad avser vårdutbildningarnas utformning, dimensionering och innehåll. Samverkan omfattar även gemensamma arbetsgivarfrågor.

Login