Verksamhet och utveckling

Regionerna samverkar för att stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen och för att stödja klinisk och patientnära forskning inom sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. Regionerna samverkar även i arbetsprocesserna för nationell högspecialiserad vård och sjukvårdsregional koncentration.
Samverkansnämnden fastställer årligen en sjukvårdsregional prislista, vilken enligt Riksavtal för utomlänsvård ska överenskommas mellan vårdregionen och samverkande regioner i sjukvårdsregionen och användas för ersättning vid vård av patienter utanför den egna regionen då annat avtal saknas.

Login