Årsplanering KSG, RPO och RSG

I länken har vi samlat årshjulet för Kunskapsstyrningsgrupp (KSG), Sjukvårdsregionala programområden (RPO) och Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG).

Logga in