Upphandlingsgrupp

Gruppens huvuduppgift är att utveckla samverkan inom upphandlingsområdet mellan sjukvårdsregionens regioner, samt öka upphandlingskompetensen inom sjukvårdsregionen och synliggöra den samverkan som sker.

Gruppen ska vara ett samverkansorgan för regionernas upphandlingsenheter och ett nätverk för informationsutbyte. I gruppen ska möjligheter att samverka i olika aktuella upphandlingar analyseras. Även andra former av samverkan diskuteras, till exempel kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling. Uppföljning ska göras för alla upphandlingar där samverkan har skett genom utvärdering av kvalitet, funktion och ekonomi.

Den regionala upphandlingsgruppen ska

  • bidra till ett mer effektivt upphandlingsarbete inom regionen
  • bidra till att fler upphandlingar sker gemensamt mellan regionerna i sjukvårdsregionen
  • bidra till kostnadsbesparingar genom fler gemensamma upphandlingar
  • bidra till ökad upphandlingskompetens inom sjukvårdsregionens regioner

Representanter

Markus Liljenroth, Region Örebro län, Ordförande
Johan Welander, Region Gävleborg, Vice ordförande
Ann-Sofie Lillberg, Region Sörmland
Mathias Snickar, Region Dalarna
Pia-Britt Hildebrand, Region Värmland
Ronnie Svensson, Region Västmanland
Jonas Arvidsson, Region Uppsala

Login