Nationella kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har slutit en överenskommelse om att stödja arbetet med nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen innehåller grundanslag till drygt 100 nationella kvalitetsregister, sex regionala registercentrumorganisationer samt en nationell stödfunktion.

Den sjukvårdsregionala registercentrumorganisation, RCO Mellansverige, består av Uppsala Clinical Research Center (UCR) och RCC Mellansverige. Registercentrumorganisationens primära uppgift är att ge kompetensstöd till de nationella kvalitetsregistren i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet, inklusive integreringen i systemet för kunskapsstyrning. Huvudfokus är stöd till befintliga register.

RCO Mellansverige driver på och stimulerar konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren samt säkerställer att det finns adekvat stöd för detta. Verksamheten samordnas av utsedda samordnare från RCC Mellansverige och Uppsala Clinical Research Center.  

Registercentrumorganisation (RCO)

Ordförande

Sara Hansson och Gustaf Hedström

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Mer information

Login