Politik

Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige är det politiska organet för samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län, det vill säga alla regioner inom sjukvårdsregionen. Indelningen finns i hälso-och sjukvårdsförordning 2017:80 om rikets indelning i samverkansregioner för hälso- och sjukvård som berör flera regioner.

Login