Politik

Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige är det politiska organet för samarbete inom hälso- och sjukvård.

Samarbetet omfattar Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län; det vill säga alla regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Indelningen finns i hälso-och sjukvårdsförordning 2017:80 om rikets indelning i samverkansregioner för hälso- och sjukvård.

Login