Verksamhetschefsgrupp

Laboratoriemedicin

Verksamhetschefsgrupp för Laboratoriemedicin ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Laboratoriemedicins organisationsplan

Officiell sändlista inom Sjukvårdsregion Mellansverige

Temadag den 20 april 2021 som kommer att handla om grundläggande sekvensering (NGS), covid-19 och NIPT (non-invasive-prenatal-testing)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmNoYXJsb3R0ZS5yYW5zam9AcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Bbm4tQ2hhcmxvdHQgUmFuc2rDtjwvYT4=, Region Dalarna Ordförande
Towa Johansson Marknell, Region Gävleborg
Lina Lindfors, Region Sörmland
Tommie Olofsson, Region Uppsala
Charlotta Gestblom, Region Värmland
Rolf Olsson, Region Västmanland
Jan Forslid, Region Örebro

Regionsamordnare

Laboratoriemedicinsksamverkan i Uppsala-Örebroregionen (LUÖ) är en sedan länge etablerad verksamhet för att stärka samarbetet mellan laboratorierna i regionen. Regionsamordnare är en nyckelperson att driva och utveckla denna samverkan under ledning av det regionala specialitetsrådet (RSL) och tillsammans med råden för respektive specialitet.

Regionsamordnarens arbetsuppgifter
Som regionsamordnare arbetar Du för samverkan mellan laboratorierna i regionen genom att:
- planera och genomföra regionala temadagar samt medverkar vid genomförandet av olika regionmöten såsom rådsmöten, nätverksträffar för kompetensgrupper, mm.
- genomföra olika samverkansuppdrag och andra uppdrag från RSL och råden
- tillsammans med RSL:s ordförande sammanställa material exempelvis årsrapporter, aktivitetslistor, adresslistor och verksamhetsberättelse
- tillsammans med RSL:s ordförande medverka vid upprättande av budget och verksamhetsplan efter beslut från RSL samt regelbundet rapportera om pågående verksamheter
- delta, förbereda och föra protokoll vid RSL-möten
- vara strategiskt och administrativt stöd till ordförande
- medverka vid regionala upphandlingar på uppdrag av RSL, i samverkan med Varuförsörjningen (ingående landsting är Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro) samt andra för regionen förekommande instanser

Login