Sjukvårdsregionalt programområde

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmlrYS5vc3Qubmlsc3NvbkByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+QW5uaWthIMOWc3QgTmlsc3NvbjwvYT4=, Region Gävleborg ordförande
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna
Marie Bergsten, Region Gävleborg
Eva-Charlotte Bernthson, Region Sörmland
vakant, Region Uppsala
Caisa Hedlund. Region Värmland
Lena Heyman, Region Västmanland
Ola Lennbom, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Funktionshinder/Habilitering
Verksamhetschefsgrupp Rehabiliteringsmedicin

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar 2020-09-07 bilaga
Minnesanteckningar 2021-01-18
Minnesanteckningar 2021-02-18
Minnesanteckningar 2021-03-25
Minnesanteckningar 2021-04-19
Minnesanteckningar 2021-05-24
Minnesanteckningar 2021-06-21

Dokument

Login