Sjukvårdsregionalt programområde

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkNhaXNhLkhlZGx1bmRAcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Q2Fpc2EgSGVkbHVuZDwvYT4=. Region Värmland ordförande
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna
Marie Bergsten, Region Gävleborg
Liv Bjernerup Tinglöv, Region Sörmland
Andrea Klang, Region Uppsala
Annica Winroth, Region Västmanland
Carolina Blomberg, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Funktionshinder/Habilitering
Verksamhetschefsgrupp Rehabiliteringsmedicin

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar 2020-09-07 bilaga
Minnesanteckningar 2021-01-18
Minnesanteckningar 2021-02-18
Minnesanteckningar 2021-03-25
Minnesanteckningar 2021-04-19
Minnesanteckningar 2021-05-24
Minnesanteckningar 2021-06-21
Minnesanteckningar 2021-10-18
Minnesanteckningar 2021-11-15
Minnesanteckningar 2021-12-06
Minnesanteckningar 2022-01-10
Minnesanteckningar 2022-03-21
Minnesanteckningar 2022-04-25
Minnesanteckningar 2022-08-25
Minnesanteckningar 2022-09-26
Minnesanteckningar 2022-10-31
Minnesanteckningar 2022-12-12

Dokument

Login