Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Forskning och Life Science

Samverkansgruppen ska bland annat klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning, samt se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden.

Uppdrag
• Klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning
• Samverka med nationella programområden och andra samverkansgrupper i forskningsfrågor
• Sammanställa och kommunicera behov av forskning för morgondagens vård, utifrån GAP-analyser och behovsinventeringar i nationella programområden
• Samverka med staten och olika nationella forskningsgrupperingar såsom
  o Vetenskapsrådet (VR)
  o Kommittén för klinisk behandlingsforskning (KKBF)
  o Kliniska Studier Sverige (KSS)
  o Nationella styrgruppen för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF)
  o Universitetens utbildning och forskning
  o Life Science-kansliet
  o Industrin
• Se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden
• Stödja forskningsbaserad implementering av kunskap
• Utarbeta en års- och verksamhetsplan för samverkansgruppens arbete

Länkar
Sjukvårdsregionala Regionalt Forskningsråd


Ordförande
Katarina Wijk – Region Gävleborg


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
Johanna Woltjer


Länkar
NSG forskning och life science

Dokument

Login