Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Forskning och Life Science

Samverkansgruppen är under utveckling, både på nationell och sjukvårdsregional nivå.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Länkar
Sjukvårdsregionala Forskningsråd

Login