Sjukvårdsregionalt programområde

Sällsynta sjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Sällsynta sjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNlY2lsaWEuc291c3NpLnphbmRlckBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkNlY2lsaWEgU291c3NpIFphbmRlcjwvYT4=, Region Uppsala ordförande
Ida Döl, Region Dalarna
Angelica Gustafssson, Region Sörmland
Pär Gerwins, Region Uppsala
Mia Ingstedt, Region Västmanland
Chariklia Lempesssi, Region Örebro
Eric Stenninger, Region Örebro
Sverre Wikström, Region Värmland
Jonas Lindeberg, Region Sörmland
Lina Renström, Region Gävleborg
Elisabeth Månsson Rydén, Region Gävleborg
Susanne Söderberg, Uppsala kommun
Aggeliki Levinsson, CSD Mellansverige
Marianna Thyr, Patientrepresentant

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan
NPO sällsynta sjukdomar


Minnesanteckningar
Minnesanteckningar 2020-02-27
Minnesanteckningar 2021-08-27
Minnesanteckningar 2021-12-17
Minnesanteckningar 2022-05-11
Minnesanteckningar 2022-09-16
Minnesanteckningar 2022-12-02

Dokument

Login