Sjukvårdsregionalt programområde

Sällsynta sjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Sällsynta sjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

Cecilia Soussi Zander, ordförande
Ida Döl,  Region Dalarna
Angelica Gustafsson, Region Sörmland
Jerker Bjerkeryd, Region Sörmland
Pär Gerwins, Region Uppsala  
Swerre Wikström, Region Värmland
Åsa Hedblom, Region Västmanland
Chariklia Lempessi, Region Örebro
Erik Stenninger, Region Örebro
Aggeliki Savvidou Levinsson
Johan Sanner
Susanne Söderberg, Uppsala kommun

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login