Lediga jobb

Vår verksamhet
Regionalt biobankscentrum (RBC) är en gemensam resurs för regionerna i sjukvårdsregion Mellansverige. RBC Mellansverige samordnar flera sjukvårdsregionala aktiviteter gällande biobankslagen och för att förbättra möjligheterna att bedriva medicinsk forskning involverande biobanksprov.
RBC kan i korthet beskrivas som ett samverkansregionalt service- och kunskapscentrum för alla verksamheter berörda av biobankslagen. Det finns sex regionala biobankcentrumen i Sverige som ingår i det nationella samarbetsorganet och infrastrukturen Biobank Sverige (). I RBC:s uppdrag ingår att ge service i frågor kring biobankslagen till biobanksansvariga, patienter, allmänhet, sjukvårdspersonal, forskare och huvudmän. I uppdraget ingår även upprättande av biobanksavtal eller granskning av biobanksavtal för forskning och klinisk prövning, rådgivning och besvarande av frågor kring biobanksavtal samt villkor och regelverk för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning. RBC ansvarar för sjukvårdsregionens del av Svenska Biobanksregistret (SBR) och är kontaktlänk till inspektionen för vård och omsorg.

Organisatoriskt och lokalmässig är verksamheten placerad vid Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige som är beläget på Uppsala Science Park intill Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Just nu har vi inga utannonserade tjänster

Login