Sjukvårdsregionalt programområde

Psykisk hälsa

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Psykisk hälsa i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

Regiondeltagare
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2UuYmVyZ21hbi1ub3JkZ3JlbkByZWdpb25vcmVicm9sYW4uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGlzZSBCZXJnbWFuIE5vcmRncmVuPC9hPg==, Region Örebro län Ordförande
Karin Haster, Region Örebro län
Roland Säll, Region Uppsala
Björn Dahlström, Region Västmanland
Anna Sundqvist, Region Gävleborg
Mari Kampf Westerberg, Region Sörmland
Johan Arne, Region Värmland
Jeanette Hjortsberg, Region Dalarna

Kommundeltagare
Johanna Carlsson, Region Örebro län
Susanne Söderberg, Region Uppsala län
Karin Bodlund, Region Västmanlands län
Kicki Bro, Region Gävleborg län
Sophia Alm, Region Värmland län
Anna Sundin, Region Sörmlandlän
Ingalill Frank, Region Dalarna län



Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar 2022-02-17
Minnesanteckningar 2022-05-19


Dokument

Login