Kommunikationsdirektörsgrupp

Kommunikationsdirektörsgruppen ska genom strategiskt kommunikationsarbete bistå uppdragsgivarna (regiondirektörerna) i deras arbete med att utveckla samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Det innebär bland annat att kommunikationsdirektörsgruppen ska:
• bereda frågor inom kommunikationsområdet inför beslut i samverkansnämnden, exempelvis kring kommunikationskanaler, namnsättning, varumärken och grafiska uttryck inom ramen för sjukvårdsregionens verksamheter och samverkansområden.
• vara föredragande i samverkansnämnden gällande kommunikationsfrågor.
• koordinera regionernas kommunikationsaktiviteter som har bäring på samverkansnämndens ansvarsområde.
• säkerställa att kommunikationsresurser som finansieras gemensamt används på ett effektivt sätt.
• initiera kommunikationsplaner.
• initiera framtagande av kommunikationsmaterial.

Uppdragsbeskrivning kommunikationsdirektörsgruppen

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmpldHRhLmxlaWpvbmh1ZnZ1ZEByZWdpb25vcmVicm9sYW4uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyamV0dGEgTGVpam9uaHVmdnVkPC9hPg==, Region Örebro län, ordförande
Eva Lindahl, Region Västmanland, vice ordförande
Henrik Pederby, Region Dalarna, sekreterare
Hedvig Bergenheim, Region Värmland
Linda Sjödin, Region Gävleborg
Maria Karlsson, Region Sörmland
Rebecca Fredriksson, Region Uppsala

Login