Kommunikationsdirektörsgrupp

Genom strategiskt kommunikationsarbete bistå uppdragsgivarna i deras arbete med att utveckla samverkan i sjukvårdsregionen.
Det innebär bland annat att:
• Bereda frågor inom kommunikationsområdet inför beslut i samverkansnämnden.
Exempelvis frågor kring kommunikationskanaler, namnsättning samt varumärken och grafiska uttryck inom ramen för sjukvårdsregionens verksamheter och samverkansområden
• Vara föredragande i samverkansnämnden i kommunikationsfrågor.
• Koordinera regionernas kommunikationsaktiviteter som har bäring på samverkansnämndens ansvarsområde
• Säkerställa att kommunikationsresurser gemensamt finansierade av sjukvårdsregionen används effektivt.
• Initiera kommunikationsplaner
• Initiera framtagande av kommunikationsmaterial

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Eva Lindahl, Region Västmanland
Linda Sjödin, Region Gävleborg
Marjetta Leijonhufvud, Region Örebro län
Maria Karlsson, Region Sörmland, vice ordförande
Henrik Pederby, Region Dalarna
Hedvig Bergenheim, Region Värmland, ordförande
Rebecca Fredriksson, Region Uppsala

Login