Verksamhetschefsgrupp

Ortopedi

Verksamhetschefsgrupp för Ortopedi ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0ZXJnaW9zLmxhemFyaW5pc0ByZWdpb251cHBzYWxhLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPlN0ZXJnaW9zIExhemFyaW5pczwvYT4=, Region Uppsala  Ordförande
Torun Bråmer och Anna Brusewith, Region Dalarna
Anette Lund, Region Gävleborg
Thomas Widercrantz och Ulf Nordström, Region Sörmland
Anders Karlsson, Region Värmland
Per-Otto Olsson, Region Västmanland
Ewald Ornstien, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Rörelseorganens sjukdomar

Login