Verksamhetschefsgrupp för ortopedi

Verksamhetschefsgruppen för ortopedi ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0ZXJnaW9zLmxhemFyaW5pc0ByZWdpb251cHBzYWxhLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPlN0ZXJnaW9zIExhemFyaW5pczwvYT4=, Region Uppsala, ordförande
Per Henrik Engberg, Region Dalarna
Anette Lund, Region Gävleborg
Thomas Widercrantz och Ulf Nordström, Region Sörmland
Anders Karlsson, Region Värmland
Per-Otto Olsson, Region Västmanland
Ewald Ornstien, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde rörelseorganens sjukdomar

Login