Vårdavtalsgrupp

Vårdavtalsgruppens huvuduppgift är att samordna regionerna i Mellansverige kring tillämpning, efterlevnad och utveckling av gemensamma vårdavtal. Uppdraget består i att skapa nätverk för att utveckla ett kompetensstöd för de som är beroende av och arbetar med vårdavtal inom sjukvårdsregionen.

Ordinarie representanter är kontaktpersonerna i avtalet om vård. En av regionerna ska även representeras med medicinsk kompetens. Respektive region ska utse ersättare vid behov. Ordförande utses av ledningsgruppen.

Uppdragsbeskrivning Vårdavtalsgrupp (PDF, öppnas i nytt fönster)

I dagsläget finns en undergrupp till Vårdavtalsgruppen som heter Klassifikationsgruppen.

Klassifikationsgruppens uppdrag är att kvalitetssäkra dokumentation och klassifikation inom sjukvården enligt avtalet om vård. Genom ett utvecklat nätverksarbete ska gruppen skapa ett starkt kompetensstöd till linjen och staberna i respektive region, i frågor som rör klassifikation.

Uppdragsbeskrivning klassifikationsgruppen (PDF, nytt fönster)

Representanter i Vårdavtalsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLndlbGFuZGVyQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Kb2hhbiBXZWxhbmRlcjwvYT4=, Region Gävleborg, ordförande
Roger Ärleskog, Region Västmanland, vice ordförande
Maria Pettersson, Region Sörmland
Håkan Sterner, Region Dalarna
Björn Larsson och Gabriel Bengtsson, Region Uppsala
Susanne Delphin, Region Värmland
Martin Andersson, Region Västmanland
Peter Hansson, Region Örebro

Representanter i Klassifikationsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmllLmVrZWx1bmRAcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgRWtlbHVuZDwvYT4=, Region Värmland, ordförande
Anette Thom, Region Dalarna
Marie Rangensjö, Region Sörmland
Veronica Myrelid, Västmanland
Maria Svensson Boreklev, Region Uppsala
Sofie Larsson, Region Örebro
vakant, Region Gävleborg

Login