Vårdavtalsgrupp

Gruppens huvuduppgift är att samordna regionerna i sjukvårdsregionen kring tillämpning, efterlevnad och utveckling av gemensamma vårdavtal.
Uppdraget består i att utveckla nätverksarbete för att skapa ett kompetensstöd till de som är beroende av och arbetar med vårdavtal inom hälso- och sjukvårdsregionen.

Ordinarie representanter är kontaktpersonerna i avtalet om vård. En av regionerna ska även representeras med medicinsk kompetens. Respektive region ska utse ersättare vid behov. Ordföranden utses av ledningsgruppen.

Fullständig uppdragsbeskrivning vårdavtalsgrupp

I dagsläget finns en undergrupp till avtalsgruppen: klassifikationsgruppen.

Klassifikationsgruppens uppdrag är att kvalitetssäkra dokumentation och klassifikation för vården enligt avtalet om vård. Genom ett utvecklat nätverksarbete skapa ett starkt kompetensstöd till linjen och staberna i respektive region i frågor som rör klassifikation.

Fullständig uppdragsbeskrivning klassifikationsgruppen

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLndlbGFuZGVyQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Kb2hhbiBXZWxhbmRlcjwvYT4=, Region Gävleborg, Ordförande
Roger Ärleskog, Region Västmanland, vice ordförande
Maria Pettersson, Region Sörmland
Håkan Sterner, Region Dalarna
Björn Larsson och Gabriel Bengtsson, Region Uppsala
Susanne Delphin, Region Värmland
Per-Otto Olsson, Region Västmanland
Peter Hansson, Region Örebro

Representanter i Klassifikationsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmllLmVrZWx1bmRAcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgRWtlbHVuZDwvYT4=, Region Värmland Ordförande
Anette Thom, Region Dalarna
Marie Rangensjö, Region Sörmland
Veronica Myrelid, Västmanland
Maria Svensson Boreklev, Region Uppsala
Sofie Larsson, Region Örebro
vakant, Region Gävleborg

Login