Kunskapsstyrningsgrupp

Den sjukvårdsregionala nivån är en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor och är en länk mellan nationell och lokal nivå. Kunskapsstyrningsgruppen är ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region. Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder ärenden till sjukvårdsregionens ledningsgrupp.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnlsdmEubmlsc2FnYXJkQHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5ZbHZhIE5pbHNhZ8OlcmQ8L2E+, Region Örebro, ordförande
Johanna Woltjer, Region Uppsala
Helena de la Cour, Region Dalarna
Frida Andersson, Region Gävleborg
Per-Olov Gustafsson, Region Sörmland
Anna Frödin, Region Värmland
Lena Burström, Region Västmanland

Klicka här för att se inspelningen från Kunskapstyrningsgruppens höstmöte från den 20 oktober 2021.

På programmet (ca 2,5 timme)

Kjell-Ola Engman presenterade Nationell arbetsgrupp HTA och Sjukvårdsregional samverkansgrupp HTA

HSD Mats Bojestig berättade om läget i det nationella kunskapsstyrningsarbetet

HSD Michael Köhler, region Uppsala gav sitt perspektiv på kunskapsstyrning    
                                                                        
Emil Hagström, Eva Stjernström och Robert Sarkadi presenterade samarbete mellan programområden och primärvårdsrådet utifrån vårdförlopp hjärtsvikt
                                           
Björn Lundahl beskrev region Sörmlands arbete med Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd   
                                
Slutligen gavs en presentation av den reviderade uppdragsbeskrivningen för RPO av PO Gustafsson             

Login