Kunskapsstyrningsgrupp

Den sjukvårdsregionala nivån är en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor och är en länk mellan nationell och lokal nivå. Kunskapsstyrningsgruppen är ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region. Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder ärenden till sjukvårdsregionens ledningsgrupp.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnlsdmEubmlsc2FnYXJkQHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5ZbHZhIE5pbHNhZ8OlcmQ8L2E+, Region Örebro, ordförande
Ann- Charlott Norman, Region Uppsala
Per Söderberg, Region Dalarna
Frida Andersson, Region Gävleborg
Per-Olov Gustafsson, Region Sörmland
Anna Frödin, Region Värmland
Lena Burström, Region Västmanland

Login