Sjukvårdsregional samverkansgrupp för hälsoekonomi

En sjukvårdsregional samverkansgrupp ska vara en länk mellan den nationella och den lokala nivån inom nationellt system för kunskapsstyrning, i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Arbetet inom samverkansgruppen för hälsoekonomi syftar till att bistå de nationella programområden (NPO)* för vilka sjukvårdsregionen har ett värdskap, med kompetens inom vetenskapsområdet hälsoekonomi.

I första hand ska arbetet inriktas på att beskriva kostnadseffektivitet och hälsoekonomiska konsekvenser vid införande av kunskapsstöd inom nationellt system för kunskapsstyrning, där Mellansverige har värdskapet.

*För närvarande; akut vård, hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa och palliativ vård samt öron-, näs- och halssjukdomar.

Uppdrag

Samverkansgruppen ska:
1. på begäran från NPO bistå med att formulera förslag på relevanta frågor som kan
besvaras med hälsoekonomiska metoder.

2. efter samråd med NPO besvara ställda frågor genom att söka, granska, värdera och
sammanställa hälsoekonomiska vetenskapliga underlag samt utföra hälsoekonomiska
beräkningar och analyser. Ingång till RSG Hälsoekonomi går via respektive NPO:s
processledare, i tidigt skede, till ordförande i RSG Hälsoekonomi.

3. samverka med andra kompetensområden och specifika grupper (exempelvis RSG
HTA – Health Technology Assessment, RSG – Uppföljning och analys) inom systemet
för kunskapsstyrning i hälsoekonomiska frågor och frågor som ligger
hälsoekonomiområdet nära, till exempel statistik, epidemiologi, sjukvårdsekonomi.

4. vara ett forum för att utbyta erfarenheter inom sjukvårdsregionen och lära av
varandra för att stärka det sjukvårdsregionala samarbetet.

5. efter överenskommelse utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag kopplade till
hälsoekonomi från kunskapsstyrningsgruppen.

6. vid behov bilda särskilda arbetsgrupper inom RSG – hälsoekonomi efter
godkännande av kunskapsstyrningsgruppen.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional samverkansgrupp för hälsoekonomi (PDF, nytt fönster)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtqZWxsb2xhLmVuZ21hbkBkbGwuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+S2plbGwgT2xhIEVuZ21hbjwvYT4=, Region Sörmland, ordförande
Anna Philipson, Region Örebro län
Malin Lohela Karlsson, Region Västmanland
Alexandra Metsini, Region Värmland
Evelina Nilsson, Region Uppsala
Rickard Mobäck, Region Gävleborg

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Mer information

Logga in