Sjukvårdsregionalt programområde levnadsvanor

Det sjukvårdsregionala programområdet levnadsvanor ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxlbmEubG9ubmJlcmdAcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGVuYSBMw7ZubmJlcmc8L2E+, Region Västmanland, ordförande
Petra Palmestål, Region Dalarna
Hanna Höghielm, Region Gävleborg
Birgitta Hermansson, Region Sörmland
Kerstin Troedsson, Region Uppsala
Ulrika Sälgeback, Region Värmland  
Kerstin Angergård, Region Örebro
Catharina Östman, RCC:s representant Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Organisation av hälsofrämjande organisation inom sjukvårdsregionen

Login