Sjukvårdsregionalt programområde

Levnadsvanor

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Levnadsvanor i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxlbmEubG9ubmJlcmdAcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGVuYSBMw7ZubmJlcmcgPC9hPg==, Region Västmanland ordförande
Yvonne Lowert, Region Dalarna
Hanna Höghielm, Region Gävleborg
Birgitta Hermansson, Region Sörmland
Kerstin Troedsson, Region Uppsala
Ulrika Sälgeback, Region Värmland  
Kerstin Angergård, Region Örebro
Catharina Östman, RCC´s representant Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Organisation av hälsofrämjande organisation inom Sjukvårdsregion Mellansverige
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Region Örebro

Login