Sjukvårdsregionalt programområde

Levnadsvanor

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Levnadsvanor i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxlbmEubG9ubmJlcmdAcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGVuYSBMw7ZubmJlcmcgPC9hPg==, Region Västmanland ordförande
Yvonne Lowert, Region Dalarna
Hanna Höghielm, Region Gävleborg
Maria Vejdal, Region Sörmland
Kerstin Troedsson, Region Uppsala
Ulrika Sälgeback, Region Värmland  
Kerstin Angergård, Region Örebro
Catharina Östman

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Organisation av hälsofrämjande organisation inom Sjukvårdsregion Mellansverige
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Region Örebro

Login