Verksamhetschefsgrupp för geriatrik

Verksamhetschefsgruppen för geriatrik ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

Carina Jangborg, Region Uppsala, ordförande
Andreas Mattsson Dickander, Region Dalarna
Annika Hillgren Mattson, Region Gävleborg
Kerstin Vestergren, Region Sörmland
Michael Holmér, Region Örebro län
Jessica Axelsson, Region Värmland
Gunilla Brissman, Region Västmanland

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde äldres hälsa och palliativ vård

Login