Arbetsgrupper

Till det Regionala vårdkompetensrådet kopplas arbetsgrupper för att jobba med aktiviteterna i den årliga aktivitetsplanen.  

Följande grupper är under uppbyggnad 2022:

– Inventera och utveckla handledarutbildning för VFU både inom hälso- och sjukvården och tandvården
Sammankallande: Matts Olovsson, Uppsala Universitet

– Utred behovet av introduktionsfas/etableringsfas för att stärka den kliniska kompetensen
Sammankallande: Jens Kandén, Region Gävleborg

– Kartlägga befintliga modeller för att stärka karriär-/kompetensvägar i klinisk vård
Sammankallande: Eva Lindqvist Österberg, Region Värmland

– Inventera behov av utbildningar för den primärkommunala hälso- och sjukvårdssektorn
Sammankallande: Carina Ahlstedt, Uppsala kommun

– Undersöka behovet av utbildning i intermediärvård för sjuksköterskor
Sammankallande: Maria Thor, Region Örebro län

– Kartlägga befintliga typer av anställningar och ekonomiska modeller för förenade anställningar och andra typer av kombinationstjänster /samarbetsmodeller i kommuner och regioner
Sammankallande: Pia Linde, Region Örebro län

Login