Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige

Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige är ett av landets sex regionala vårdkompetensråd som har skapats för att stärka samarbetet på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. Vårdkompetensrådet i Mellansverige omfattar kommuner, lärosäten och regioner i länen Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

De regionala råden är förlängningar av det nationella vårdkompetensrådet, vilket är ett rådgivande samverkansforum för regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen inom vården. Nationella vårdkompetensrådet inriktar sitt arbete mot yrken som kräver högskoleutbildning.

Socialstyrelsen har i uppdrag att analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor.

En viktig del av arbetet i det nationella vårdkompetensrådet är att stödja och föra en dialog med verksamheterna på den regionala nivån, genom exempelvis vårdkompetensrådet Mellansverige.


Uppdragsbeskrivning för Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige

Läs mer
Regional samverkan, Nationella vårdkompetensrådet
Deltagande regioner, kommuner och lärosäten

Login