Sök anslag

Hos Sjukvårdsregionala forskningsrådet kan du söka om startstöd löpande under året alternativt söka projektmedel mellan 15 augusti och 15 september.

I Researchweb registrerar du som sökande ett personkort och kan därefter göra ansökan om medel genom att fylla i ett formulär i datasystemet. 
Till personkortet ska CV bifogas och uppdateras löpande främst med avseende på arbetslivserfarenhet. 
CV är obligatoriskt på den/de personer i projektet som bidrar med vetenskaplig kompetens.

Du som huvudsökande har ansvaret att vederbörande lägger in sitt CV i personkortet, att respektive CV och personkort är fullständigt ifyllt, samt innehåller tydliga uppgifter om medarbetare/doktoranders del i respektive studie.

Ingen ska ha mer än ett personkort i systemet.

Login