Avtal om regional samverkan Sjukvårdsregionen Mellansverige 2021

Mål för samverkan

Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård.
- Parterna ska gemensamt värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter inom Sjukvårdsregion Mellansverige som utgör centra för regionvård, forskning, utveckling och utbildning.
- Utveckling av kompetenscentra i Sjukvårdsregion Mellansverige ska möjliggöras, vilket bland annat kan innebära en ökad patientrörlighet inom sjukvårdsregionen.
- Parterna ska gemensamt värna och utveckla kompetensen i varje län för att kunna erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.
- Under mandatperioden ska förutsättningar utredas om patienter utifrån behov av hälso- och sjukvård fritt och utan godkännande ska kunna söka öppen och sluten vård inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion utifrån ett gemensamt regelverk.
- Samverkan kan förstärkas genom nya samverkansområden och nya gemensamma verksamheter.

Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och tillsvidare

Kontaktperson:
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==, Samverkansnämndens kansli

Login