Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige

Mål för samverkan

Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. Avtalet reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen. Det ger också möjlighet till att utveckla regionala lösningar inom specialområden.

– Det känns mycket bra att de sju regionerna har utvecklat det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Men också att det skapas bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar inom exempelvis tillgänglighet och kompetensförsörjning, säger Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Avtalsinnehåll i översikt
- Parterna ska gemensamt värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter inom Sjukvårdsregion Mellansverige som utgör centra för regionvård, forskning, utveckling och utbildning.
- Utveckling av kompetenscentra i Sjukvårdsregion Mellansverige ska möjliggöras, vilket bland annat kan innebära en ökad patientrörlighet inom sjukvårdsregionen.
- Parterna ska gemensamt värna och utveckla kompetensen i varje län för att kunna erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.
- Samverkan kan förstärkas genom nya samverkansområden och nya gemensamma verksamheter.

Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och tillsvidare

Kontaktperson:
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==, Samverkansnämndens kansli

Logga in