Ledamöter i Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av sju ledamöter, en från varje region, samt sju ersättare. Nämnden utser ledamöterna bland de ordinarie ledamöterna i nämnden.
Arbetsutskottet har det politiska ansvaret för beredning av ärenden till nämnden.

Ordinarie ledamöter
xx, Region Örebro län
xx, Region Dalarna
xx, Region Sörmland
xx, Region Uppsala
xx, Region Värmland
xx, Region Västmanland
xx, Region Gävleborg

Ersättare för respektive regions ordinarie ledamot
xx, Region Örebro län
xx, Region Dalarna
xx, Region Sörmland
xx, Region Uppsala
xx, Region Värmland
xx, Region Västmanland
xx, Region Gävleborg

På Arbetsutskottets möten deltar även ordförande i regiondirektörsgruppen, ordföranden i ledningsgruppen samt administrativ chef.

Login