Ledamöter i Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av sju ledamöter, en från varje region, samt sju ersättare. Nämnden utser ledamöterna bland de ordinarie ledamöterna i nämnden.
Arbetsutskottet har det politiska ansvaret för beredning av ärenden till nämnden.

Ordinarie ledamöter
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ulf Berg (M) Region Dalarna
Monica Johansson (S) Region Sörmland
Emilie Orring(M) Region Uppsala
Fredrik Larsson (M) Region Värmland
Denise Norström (S) Region Västmanland
Tommy Berger (S) Region Gävleborg

Ersättare för respektive regions ordinarie ledamot
Karin Sundin (S) Region Örebro län
Sofia Jarl (C) Region Dalarna
Jonas Lindeberg (VfP) Region Sörmland
Malin Sjöberg Högrell (L) Region Uppsala
Marianne Utterdahl (SIV) Region Värmland
Barbro Larsson (C) Region Västmanland
Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) Region Gävleborg

På Arbetsutskottets möten deltar även ordförande i regiondirektörsgruppen, ordföranden i ledningsgruppen samt administrativ chef.

Login