Sjukvårdsregionalt programområde akut vård

Sjukvårdsregionalt programområde akut vård ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Akut vård omfattar tidig identifiering, riskvärdering, diagnostik och åtgärder utifrån symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

Det sjukvårdsregionala programområdet ska bland annat granska och analysera nya nationella kunskapsunderlag och kvalitetsdata. Om det finns oönskade variationer inom sjukvårdsregionen ska programområdet ge förslag på förbättringsåtgärder. Gruppen är också ett stöd för det nationella programområdet och ett forum för erfarenhetsutbyte. Om det finns behov kan programområdet bilda särskilda arbetsgrupper.

Det sjukvårdsregionala programområdet ska ha minst en ledamot från varje region och bestå av relevanta kompetenser från vårdkedjan. Läs mer i uppdragsbeskrivningen.
  
Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2Eua3VybGFuZEBvcnUuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGlzYSBLdXJsYW5kPC9hPg==, Region Örebro län, ordförande
Niklas Sandström, Region Sörmland
Håkan Carlsson, Region Västmanland
Hans Blomberg, Region Uppsala
Linda Jonsson, Region Gävleborg
Liselott Alfredsson, Region Värmland
Tanja Lundin, Region Dalarna

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Länkar

Login