Sjukvårdsregionala programområde (RPO)

Akutvård

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Akut vård i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.
  
Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJydW5vLnppZWdsZXJAcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkJydW5vIFppZWdsZXI8L2E+, Region Örebro Ordförande
Tomas Ehrs, Region Dalarna
Linda Jonsson, Region Gävleborg
Emelie Lemessova, Region Sörmland
Hans Blomberg, Region Uppsala
Liselott Alfredsson, Region Värmland¨
Lisa Kurland, Region Örebro län
Aniko Polgár, Region Västmanland

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnlsdmEubmlsc2FnYXJkQHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5ZbHZhIE5pbHNhZ8OlcmQ8L2E+, Region Örebro

Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login