Sjukvårdsregionala programområde (RPO)

Akutvård

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Akut vård i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.
  
Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

vakant Ordförande
Emelie Sundqvist Lemessova, Region Sörmland
Hans Blomberg, Region Uppsala
Linda Jonsson, Region Gävleborg
Lisa Kurland, Region Örebro län
Liselott Alfredsson, Region Värmland
Tomas Ehrs, Region Dalarna


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen


Länkar

Minnesanteckningar

Dokument

Login