Verksamhetschefsgrupp

Internmedicin

Verksamhetschefsgrupp för Internmedicin ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pbGVuYS5zdW5kc3RlZHRAcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWlsZW5hIFN1bmRzdGVkdDwvYT4=, Region Västmanland, Ordförande
Ahmed Salim, Region Dalarna
Roger Westerlund, Region Gävleborg
Kerstin Kannius, Therese Lundin och Karin Marminge, Region Sörmland
Anette Skoglund, Region Uppsala
Anders Gustavsson, Region Värmland
Ewa Öhrling, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Endokrina sjukdomar
Sjukvårdsregionala programområde Lung- och allergisjukdomar
Sjukvårdsregionala programområde Mag- och tarmsjukdomar

Login