Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Läkemedel

Sedan länge har det funnits ett etablerat och väl fungerande samarbete mellan läkemedelskommittéerna i sjukvårdsregionens sju regioner genom det så kallade sjukvårdsregionala läkemedelsrådet. Det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet arbetade utifrån det lagstiftade uppdrag som läkemedelskommittéerna har inom läkemedelsområdet inklusive information och kunskapsstyrning. Från 2019 är beteckningen SjukvårdsRegional Samverkansgrupp Läkemedel, (RSG-lm) och ingår i systemet för kunskapsstyrning. Gruppen kommer att behålla rollen som sjukvårdsregional plattform för att lyfta gemensamma frågor och även utgöra en sjukvårdsregional kontaktyta både mot systemet för kunskapsstyrning och andra nationella råd och organisationer som NTråd, SKR, TLV, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxhcnMuc3RlZW5AcmVnaW9uc29ybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TGFycyBTdMOpZW48L2E+, Region Sörmland Ordförande              
Sara Hed, Region Sörmland
Gunnar Domeij, Region Dalarna
Karin Levrén, Region Dalarna
Björn Ericsson, Region Gävleborg
Johanna Carlsson, Region Gävleborg
Thomas Lindquist, Region Uppsala
Torbjörn Linde, Region Uppsala
Malgorzata Antoniewicz, Region Värmland
Max Wiren, Region Värmland
Inge Eriksson, Region Västmanland
Lena Bixo, Region Västmanland
Maria Palmetun-Ekbäck, Region Örebro
Maria Calles, Region Örebro

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen Lena Burström

Länkar
Mellansvenskt Läkemedelsforum 2021
NSG läkemedel

Minnesanteckningar
2020-03-12
2020-05-13
2020-09-16
2020-11-16
2021-03-08
2021-06-01
2021-12-08
2022-03-16
2022-09-05-06
2022-12-01
2023-02-16

Dokument
Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial
Rekommenderade läkemedel för barn 2023–2024
Lathund för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2022-2023
Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - bakgrundsmaterial
Sov Gott 2020

Login