Sjukvårdsregional samverkansgrupp för läkemedel

Sedan länge har det funnits ett etablerat och välfungerande samarbete mellan läkemedelskommittéerna inom sjukvårdsregionen, genom det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet. Det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet arbetade utifrån det lagstiftade uppdrag som läkemedelskommittéerna har inom läkemedelsområdet, inklusive information och kunskapsstyrning.

Sedan 2019 är benämningen sjukvårdsregional samverkansgrupp läkemedel. Gruppen ingår i det nationella systemet för kunskapsstyrning. Gruppen fungerar som en sjukvårdsregional plattform för att lyfta gemensamma frågor och utgöra en kontaktyta, både mot systemet för kunskapsstyrning och andra nationella råd och organisationer som NT-rådet, SKR, TLV, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRvcmJqb3JuLmxpbmRlQGFrYWRlbWlza2Euc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+VG9yYmrDtnJuIExpbmRlbjwvYT4=, Region Uppsala, ordförande
Helena Ahrnéll, Region Uppsala
Lars Stéen, Region Sörmland
Sara Hed, Region Sörmland
Gunnar Domeij, Region Dalarna
Karin Levén, Region Dalarna
Björn Ericsson, Region Gävleborg
Johanna Carlsson, Region Gävleborg
Malgorzata Antoniewicz, Region Värmland
Susanne Carlsson, Region Värmland
Desirée Loikas, Region Västmanland
Lena Ottosson Bixo, Region Västmanland
Maria Palmetun-Ekbäck, Region Örebro
Maria Calles, Region Örebro

Kontaktperson kunskapsstyrningsgruppen

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkVtaWxpYS5OaWtsYXNzb25AcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RW1pbGlhIE5pa2xhc3NvbjwvYT4=, samordnare för kunskapsstyrning

Minnesanteckningar

Mer information

Login