Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Läkemedel

Sedan länge har det funnits ett etablerat och väl fungerande samarbete mellan läkemedelskommittéerna i sjukvårdsregionens sju regioner genom det så kallade sjukvårdsregionala läkemedelsrådet. Det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet arbetade utifrån det lagstiftade uppdrag som läkemedelskommittéerna har inom läkemedelsområdet inklusive information och kunskapsstyrning. Från 2019 är beteckningen SjukvårdsRegional Samverkansgrupp Läkemedel, (RSG-lm) och ingår i systemet för kunskapsstyrning. Gruppen kommer att behålla rollen som sjukvårdsregional plattform för att lyfta gemensamma frågor och även utgöra en sjukvårdsregional kontaktyta både mot systemet för kunskapsstyrning och andra nationella råd och organisationer som NTråd, SKR, TLV, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmd1bm5hci5kb21laWpAcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5HdW5uYXIgRG9tZWlqPC9hPg==, Region Dalarna Ordförande
Karin Levrén, Region Dalarna
Björn Ericsson, Region Gävleborg
Johanna Carlsson, Region Gävleborg
Lars Stéen, Region Sörmland
Maria Nordqvist, Region Sörmland
Thomas Lindquist, Region Uppsala
Torbjörn Linde, Region Uppsala
Tina Crafoord, Region Värmland
Max Wiren, Region Värmland
Inge Eriksson, Region Västmanland
Karl Johan Lindner, Region Västmanland
Maria Palmetun-Ekbäck, Region Örebro
Birgitta Lernhage, Region Örebro

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Mellansvenskt Läkemedelsforum 2021


Minnesanteckningar
2020-03-12
2020-05-13
2020-09-16
2020-11-16
2021-03-08
2021-06-01

Dokument
Läkemedelsbehandling av högt blodsocker vid typ 2 diabetes
Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial
Rekommenderade läkemedel för barn 2021–2022
Nyheter i rek-listan för barn 2021-2022
Lathund för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2020-2021
Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - bakgrundsmaterial
Sov Gott 2020

Login